Aktualno?ci:
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
Oferta PDF Drukuj Email

Zapraszamy do zapoznania si? ofert? naszej firmy. Poni?ej przedstawiamy szeroki wachlarz us?ug, ktre oferujemy z naszej strony. W przypadku pyta? prosimy o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez formularz znajduj?cy si? w dziale Kontakt.

Rozwi?zania sieciowe Rozwi?zania sieciowe - jako zarejestrowany partner CISCO SYSTEMS mamy w ofercie rozwi?zania sieciowe najwy?szej ?wiatowej klasy. Nasza firma tworzy sieci komputerowe wed?ug standardw oraz na najwy?szym poziomie. Oferujemy Pa?stwu stworzenie (lub zmodernizowanie) firmowej sieci lokalnej (bezprzewodowej jak i przewodowej), sieci rozleg?ej jak rwnie? utrzymywanie Pa?stwa stron www na naszym hostingu (HEXCOM.NET) czytaj wi?cej...
Rozwi?zania VoiP - Oferta  szczeg?owa Rozwi?zania VoIP (Telefonia internetowa) - Szukaj? Pa?stwo oszcz?dno?ci? Ale nie chc? Pa?stwo traci? kontaktu z klientami? Chc? Pa?stwo stworzy? w?asne Call Center - wydajne i profesjonalne i co najwa?niejsze tanie? Wszystko to zapewnia nasza firma. Proponujemy Pa?stwu skorzystanie z telefonii internetowej (warunek konieczny przy tej technologii to wydajne ??cze internetowe). Oprcz bardzo du?ych mo?liwo?ci technologii VoIP (cz?sto niedost?pnych w przypadku tradycyjnej telefonii) znacznie obni?aj? si? koszty korzystania z firmowych telefonw. Zapewniamy nie tylko oprogramowanie ale rwnie? profesjonalne urz?dzenia takich firm jak CISCO SYSTEMS czy Linksys czytaj wi?cej...
Consulting Consulting IT - nasza firma ?wiadczy us?ugi doradcze i integracji systemw (ang. Technology Integration), pomagamy naszym klientom uzyskiwa? przewag? konkurencyjn? poprzez zastosowanie najlepszych praktyk zwi?zanych z zarz?dzaniem informatyk?, planowaniem, projektowaniem, wdra?aniem i wykorzystywaniem systemw informatycznych oraz integracj? systemw IT czytaj wi?cej...
Outsourcing IT Outsourcing IT - Pa?stwa firma nie posiada w?asnego dzia?u IT lub prowadzenie dzia?u IT przesta?o by? op?acalne? Nasza firma zapewnia pe?n? obs?ug? IT. Dzi?ki temu Pa?stwa firma mo?e skupi? swoje zasoby i ?rodki finansowe na tych obszarach, w ktrych osi?ga przewag? konkurencyjn?. Korzystaj?c z outsourcingu IT w naszej firmie zyskuj? Pa?stwo stabilnego i zaufanego partnera czytaj wi?cej...
Wdro?enia
Wdro?enia oprogramowania Open Source - szukaj? Pa?stwo oszcz?dno?ci? Nie chc? Pa?stwo utraci? wydajno?ci a wr?cz j? poprawi?? Chc? Pa?stwo poprawi? bezpiecze?stwo i stabilno?? firmowych systemw? Polecamy skorzystania z oprogramowania Open Source. Dzi?ki oprogramowaniu Open Source zyskaj? Pa?stwo stabilne i bezpieczne oprogramowanie w minimalnych kosztach. W ramach wdro?enia oprogramowania Open Source nasza firma zapewnia przeszkolenie pracownikw czytaj wi?cej...