Aktualno?ci:
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:73. Error 9: Invalid character
Consulting IT PDF Drukuj Email

Consulting - Doradztwo IT - Oferta szczeg?owaProponujemy Pa?stwu us?ugi naszych specjalistw IT wcelu najbardziej optymalnych rozwi?za? informatycznych dla Pa?stwa potrzeb.

Niezale?enie od etapu u?ytkowania technologii IT nasi doradcy s? w stanie znale?? optymalne rozwi?zanie.

Etapy doradztwa - consultingu:

 • Rozpoznanie Pa?stwa potrzeb.
 • Planowanie rozwi?za? ograniczaj?cych koszty czasowe oraz finansowe.
 • Projektowanie rozwi?za?.
 • Wdra?anie rozwi?za? poprzez zorganizowanie szkole? iintegracj? systemw IT.

Us?ugi doradcze s?u?? analizie Pa?stwa firmy dzi?ki czemu mo?liwe jest rozpoznanie oraz okre?lenie potrzeb IT. Tym samym jeste?my w stanie dokona? najlepszego wyboru rozwi?za? idealnie dopasowanych do dzia?alno?ci Pa?stwa firmy.
Nasza firma poprzez do?wiadczenie i wiedz? naszych specjalistw pomaga w doborze rozwi?za? IT najlepiej dopasowanych do potrzeb oraz sytuacji finansowej firmy. W poszukiwaniu rozwi?za? IT kierujemy si? zasad? minimalizacji kosztw zwi?zanych z wdro?eniem technologii IT oraz tym, ?e koszt wdro?enia nowych technologii mierzony jest czasem po jakim si? jego zakup zwrci i zacznie przynosi? zyski.

W ramach us?ug doradczych - consultingu IT oferujemy:

 • Analiz? sytuacji oraz potrzeb IT Pa?stwa firmy.
 • Doradztwo w zakresie zastosowania IT w procesach biznesowych.
 • Wsparcie technologiczne.
 • Planowanie, projektowanie oraz budow? sieci komputerowych (bezprzewodowych oraz przewodowych).
 • Wdro?enia oprogramowania Open Source.
 • Racjonalizacj? oraz obni?enie kosztw dzia?ania zasobw IT.
 • Wsparcie we wszystkich obszarach w ramach portfolio naszych us?ug.

W?a?ciwy dobr oprogramowania jest jednym z najwa?niejszych elementw przy wdra?aniu nowych rozwi?za? IT. Przy wyborze oprogramowania uwzgl?dniamy takie czynniki jak zastosowanie, koszty, tendencje rozwoju oraz profil firmy. Wszystko to gwarantuje, ?e proponowane rozwi?zanie IT idealnie pasuje do Pa?stwa firmy.

Us?uga consultingu jest ca?kowicie bezp?atna dla podmiotw nawi?zuj?cych z nami sta?? wsp?prac?.

Ka?de rozwi?zanie jest indywidualnie dobierane do Pa?stwa firmy.

Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug. W przypadku pyta? prosimy o kontakt na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ' ); // ]]> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. lub poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w dziale Kontakt.

Zapraszamy do wsp?pracy!