Aktualno?ci:
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:73. Error 9: Invalid character
Administracja serwerami PDF Drukuj Email

Zarz?dzanie - Administracja Serwerami - Oferta szczeg?owaDo?wiadczenie zdobyte w zakresie wdro?e? rozwi?za? sieciowych w tym rwnie? rozwi?za? opartych na systemach Windows Server oraz Linux pozwala nam na zaoferowanie Pa?stwu naszych us?ug w zakresie administracji (zarz?dzania) Pa?stwa serwerami. Jeste?my w stanie zarz?dza? serwerami niezale?enie od platformy.

Ze swojej strony dbamy o prawid?owe funkcjonowanie takich us?ug jak: DNS, Proxy, serwer WWW, FTP, serwer bazodanowy, DHCP, serwer poczty elektronicznej i wiele innych.

Zapewniamy rwnie? pe?n? aktualizacj? powierzonych nam us?ug. Je?eli s? dost?pne aktualizacje oprogramowania to natychmiast je instalujemy.

Szczegln? uwag? przywi?zujemy do bezpiecze?stwa. St?d te? przez 24 godziny na dob? Pa?stwa serwisy s? monitorowane. Dzi?ki temu mo?emy na bie??co reagowa? na pojawiaj?ce si? trudno?ci oraz problemy. Wykonujemy rwnie? systematyczne kopie bezpiecze?stwa (backup) oraz dbamy o ich bezpieczne przechowywanie.

Co oferujemy?

 • Zarz?dzanie serwerami VPS (Virtual Private Server).
 • Zarz?dzanie serwerami dedykowanymi.
 • Instalacja oraz konfiguracja serwera WWW (Apache, Lighttpd, Nginx, Litespeed) wraz z modu?ami i bibliotekami.
 • Instalacja oraz konfiguracja serwera poczty elektronicznej e-mail (Postfix, Sendmail, Exim, Qmail) wraz z zabezpieczeniami w postaci szyfrowania (SSL), ochron? antywirusow? (ClamAV) oraz antyspamow? (Spamassassin).
 • Instalacja oraz konfiguracja serwera baz danych (MySQL, PgSQL, Oracle, Percona Server).
 • Instalacja oraz konfiguracja serwera FTP (ProFTPd, PureFTPd, VsFTPd).
 • Instalacja oraz konfiguracja serwera DNS (Bind) oraz konfiguracja domen/subdomen.
 • Instalacja oraz konfiguracja serwera Proxy (Squid).
 • Instalacja certyfikatw SSL
 • Optymalizacja serwera www/baz danych/php (wraz z modu?ami APC, SuPHP, eAccelerator, xCache, Memcache).
 • Instalacja oraz konfiguracja dodatkowych zabezpiecze? (firewall/antywirus/filtr antyspamowy).
 • Instalacja oraz konfiguracja paneli WHM/cPanel, DirectAdmin, WHMCS oraz paneli Open Source - Webmin, ISPConfig i wiele innych.
 • Aktualizacja oprogramowania serwera.
 • Wykonywanie cyklicznych kopii bezpiecze?stwa.
 • Monitorowanie serwera (w trybie 24/7) oraz us?ug na nim uruchomionych.
 • Wprowadzanie zmian i poprawek na ?yczenie klienta.
 • I wiele innych.

Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie. St?d te? wycena us?ugi zarz?dzania nast?puje po przedstawieniu przez klienta swoich wymaga? i oczekiwa?. Przy d?u?szej wsp?pracy atrakcyjne rabaty.

Ka?dy z klientw otrzymuje dost?p do pomocy technicznej, ktra jest do Pa?stwa dyspozycji przez 24 godziny. Mog? Pa?stwo ewentualne problemy lub zmiany w konfiguracji zg?asza? poprzez interfejs helpdesk, telefonicznie lub e-mailowo.

W przypadku pyta? prosimy o kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w dziale Kontakt.

Zapraszamy do zapoznania si? z list? naszych klientw.

Opinie o Nas: na forum OVH, w serwisie Oferia.pl, nasze referencje.

Zapraszamy do wsp?pracy!