Aktualno?ci:
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
Lokalne Sieci Komputerowe PDF Drukuj Email

Lokalne Sieci Komputerowe (LAN) - Oferta szczeg?owaOd wielu lat budujemy sieci informatyczne spe?niaj?ce wymagania najwy?szych standardw.
Nasz zesp? techniczny mo?e wybudowa? sie? informatyczn? praktycznie w dowolnej technologii w obszarze sieci lokalnych.
Projekty wykonujemy pocz?wszy od po?o?enia okablowania strukturalnego, sko?czywszy na dostarczeniu i skonfigurowaniu urz?dze? aktywnych. W trakcie pracy nad projektem sieci staramy si? stworzy? rozwi?zanie nie tylko spe?niaj?ce aktualne potrzeby klienta, ale tak?e uwzgl?dniamy mo?liwo?? dalszego rozwoju sieci. Nie sztuk? jest bowiem zbudowa? sie?, ktrej p?niejsza rozbudowa b?dzie mocno utrudniona b?d? niemo?liwa.


Klient zlecaj?c nam wykonawstwo otrzymuje:

  • Projekt sieci.
  • Dokumentacj? powykonawcz?.
  • Skonfigurowane urz?dzenia aktywne zgodnie z za?o?eniami ustalonymi w projekcie.

Projekt sieci zawiera nie tylko trasy kabli, ale tak?e specyfikacj? urz?dze? aktywnych oraz zalecan? ich konfiguracj?. S?u?ymy rwnie? fachow? porad? udzielaj?c konsultacji w zakresie projektw sieci i stosowanych technologii dobieraj?c korzystne rozwi?zania.


Oferujemy swoj? pomoc przy:

  • Opracowaniu i wdro?eniu polityki bezpiecze?stwa.
  • Analizie potrzeb i mo?liwo?ci rozwoju infrastruktury sieciowej.
  • Analizie bezpiecze?stwa infrastruktury sieciowej.


Stosowane urz?dzenia

Z racji nawi?zaniej wsp?pracy z firm? CISCO SYSTEMS (jeste?my zarejestrowanym partnerem) do budowy sieci wykorzystujemy sprz?t firmy CISCO SYSTEMS lub Linksys. Tym samym dajemy gwarancj? pewno?ci dzia?ania oraz ochron? inwestycji naszego zleceniodawcy.

Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug. W przypadku pyta? prosimy o kontakt na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w dziale Kontakt.


Zapraszamy do wsp?pracy!